Jihočeské závody obedience

7. Jihočeské závody obedience

Termín konání: 4.5.2019

Místo konání: České Budějovice, V Hluboké cestě (Velký cvičák vedle kruhového objezdu)
Vedoucí akce: Marta Pöchmannová, Hluboká nad Vltavou, mob: 736 118 619
Rozhodčí: Alexandra Křivohlavá
Steward: Zuzana Coufalová
Otevřené třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3
Kapacita: 25 týmů


Každý účastník musí mít vystavenou výkonnostní knížku klubu Obedinece CZ!
Psi bez průkazu původu musí mít vystavený Registrační a výkonnostní průkaz psa bez PP
Pro přestup do vyšší třídy musí tým mít zkoušku na výborně (kromOB-Z) a nesmí mít dlouhodobé odložení za 0 bodů (i OB-Z)

Program:08:00 Přejímka
                09:00 Začátek tréninku
Startovné: Členové 450,-
                   Nečlenové 500,-
Platba: Převodem na účet 1179642031/3030
Vzkaz pro příjemce "jméno + závody jih
Při neúčasti týmu na závodu pořadatel startovné nevrací!
Přihláška: https://akce.obedience.cz/ (přihlášení = zaplacení startovného a potvrzení přihlášky v akci na stránkách)
Uzávěrka: 26.4.2019
Občerstvení: Na místě


Po domluvě zkoušky na nečisto


Veterinární podmínky: Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR usí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při přejímce.
Podmínky účasti:Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se soutěží nesmí účastnit kupírovaní psi. Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud nejsou ostatní týmy hotovy. Každý účastník musí znát zkušební řád Obedience CZ.